art of magic

Магията е изкуство!

Просто искам да припомня на всички, че магията е изкуство.  Това не е занаят, това не е хоби, това не е бизнес.  Е разбира се може да бъде всяко едно от изброените, но магията преди всичко е изкуство. За мен изкуството трябва да те свързва лично с някой  в дадения момент. В магия това се …